Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Pravidelné aktivity a kalendář akcí

Presbytář kunvaldského kostelaFarnost Kunvald v Čechách je malou farností, kde se téměř všichni farníci navzájem znají. Proto i většina aktivit probíhá spíše spontánně podle momentální potřeby. Centrem zájmu života farnosti je mše svatá a další pobožnosti. Další činnosti přispívají ke kráse bohoslužeb (chrámová hudba, ministranti, péče o kostel, úklid, výzdoba a opravy) a nakonec činnosti, jejichž úkolem je stmelování našeho farního společenství.

Níže uvedený kalendář akcí je společný pro všechny tři farnosti v našem farním obvodu, jelikož mnoho událostí je společných.