Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Farní kostel sv. Jiří

Farní kostel sv. JiříKostel byl postavený r. 1606 nebo 1616 opodál staršího kostela ze 14. století. Roku 1746 byl barokně přestavěn a r. 1775 obnoven. V roce 1831 byla přistavěna přední část lodi s věží, která byla zvýšena v letech 1900–1901. Jde o prostý, pozdně barokní jednolodní kostel s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží nad průčelím. Presbytář sklenut valeně s lunetami, loď plochostropá.


Interiér kostelaNástěnné malby L. Nejedlého z N. Bydžova z r. 1891. Zařízení kostela je pozdně rokokové z poslední čtvrti 18. století. Hlavní oltář rámový, s pozdně barokními sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Vojtěcha, snad od A. Cyriáka ze Žamberka, který je autorem i bočních oltářů. Obraz sv. Jiří z r. 1783 od vídeňského ak. malíře J. Greippela. Kazatelna byla rokoková z r. 1783, která byla v devadesátých letech během rekonstrukce a "modernizace" z kostela bohužel vyhozena. Křížová cesta od J. Greippela pochází z let 1779–80. Řezby od Purgra z Grödenu pocházejí z roku 1883.

Varhany v KunvalduVarhany ve farním kostele sv. Jiří v Kunvaldu postavili v roce 1902 bratři Paštikové z Prahy. Šlo o dvoumanuálový pneumatický nástroj s Barkerovou pákou. V roce 1992 byl nástroj pádem malíře do píšťaliště značně poškozen. Opravu prováděla firma Chorus Zdíkov, která se snažila nástroj přestavět na mechanickou trakturu. Po několika letech provozu jsou s varhanami stále potíže některé části nehrají. Pedál je v současné době odpojen a probíhají přípravné práce pro celkovou obnovu nástroje. Původní varhany (I/9) postavil Josef Streussel v roce 1763, další v roce 1834 rokytnický varhanář (pravděpodobně J. Španěl). Z něj se dochovala jen prospektová část varhanní skříně v zábradlí kůru. Současná dispozice je následující:

I. Manuál (C–f3, 54 tónů) II. Manuál (C–f3, 54 tónů) Pedál (C–d1, 27 tónů)
Principál 8'
Flauta dutá 8'
Kryt 8'
Gamba 8'
Salicional 8'
Octava 4'
Flauta 4'
Mixtura 2 2/3'

Spojky II/I, I/P, II/P
Kryt líbezný 8'
Roh kamzíkový 8'
Aeoline 8'
Flauta příčná 4'
Subbas 16'
Violon 16'
Cello 8'