Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Logo farnosti

Nedělní ohlášky

18. června 2023

Týden od 19. 6. do 25. 6. 2023

mravenec

Liturgická slavení v následujícím týdnu

Neděle 11. neděle v mezidobí
Pondělí Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Sv. Romualda, opata
Úterý
Středa Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Čtvrtek Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků
Sv. Paulina Nolánského, biskupa
Pátek
Sobota Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Neděle 12. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb

Neděle 8:00
9:30
11:00
Klášterec
Kunvald
Rokytnice
Pondělí
Úterý 18:00 Rokytnice – v kapli na faře
Středa 18:00 České Petrovice
Čtvrtek 16:00
18:00
Pěčínpoutní mše svatá
Kunvald
Pátek 16:30
18:00
Klášterec
Rokytnice
Sobota 18:00 Říčkys nedělní platností
Neděle 8:00
9:30
11:00
17:00
Rokytnice
Kunvald
Klášterec
Vitanov

Farní oznámení

  • Příležitost ke svátosti smíření je ve všední dny vždy 30 minut před mší svatou, na požádání klidně i po ní.
  • V úterý 20. 6. budou od 19 hodin v Rokytnici na faře MODLITBY OTCŮ.
  • Ve středu 21. 6. bude v Klášterci na faře od 19:30 „VEČER S PAPEŽEM FRANTIŠKEM“.
  • V pátek 23. 6. a v neděli 25. 6. budou přehozené časy bohoslužeb v Klášterci a v Rokytnici kvůli akcím při výročí školy v Klášterci. V sobotu bude od 15 hodin průvod obcí od sokolovny ke škole.
  • Poutní mše svatá na Jedlině bude v pondělí 26. 6. v 18 h. V Českých Petrovicích pak v neděli 2. 7. ve 14 h. O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude v poledne mše svatá v Kunštátské kapli.
  • Ve středu 5. 7. bude v 17 hodin v zámeckém kostele v Rokytnici varhanní koncert Martina Strejce, jehož výtěžek bude věnován na podporu opravy kostela v Nebeské Rybné.