Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Logo farnosti

Nedělní ohlášky

27. listopadu 2022

Týden od 28. 11. do 4. 12. 2022

mravenec

Liturgická slavení v následujícím týdnu

Neděle 1. neděle adventní
Pondělí
Úterý
Středa Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Čtvrtek Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Pátek
Sobota Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Neděle 2. neděle adventní

Pořad bohoslužeb

Neděle 8:00
9:30
11:00
17:00
Klášterec
Kunvald
Rokytnice
Vitanov
Pondělí
Úterý 17:30 Rokytnice – v kapli na faře
Středa 17:00 České Petrovice
Čtvrtek 16:00
18:00
Pěčín
Kunvald – v kapli na faře
Pátek 16:30
18:00
Rokytnice – v kapli na faře
Klášterec
Sobota 10:30
16:00
Klášterec
Souvlastnís nedělní platností
Neděle 8:00
9:30
11:00
Klášterec
Kunvald
Rokytnice

Farní oznámení

  • Příležitost ke svátosti smíření je ve všední dny vždy 30 minut před mší svatou, na požádání klidně i po ní. Zvláštní příležitost bude v úterý po večerní mši svaté v Rokytnici v kapli sv. Pavla na faře, a ve čtvrtek po večerní mše svaté v Kunvaldu Jindy po domluvě s duchovním správcem.
  • V pátek je první pátek v měsíci a v Klášterci bude obvyklá celonoční adorace Nejsvětější Svátosti za mít ve světě a posvěcení místa, kde žijeme. S ohledem na duchovní obnovu bude trvat až do osmi hodin ráno, kdy bude zakončena požehnáním. Zapisujte se na službu do seznamu v předsíňce kostela. Adorace bude také v úterý po mši svaté na faře v Rokytnici (do 18:30).
  • V pátek 2. 12. a v sobotu 3. 12. proběhne v Klášterci adventní duchovní obnova s P. Matúšem Marcinem. Více informací na plakátku. V jejím průběhu bude také představena kniha o P. Filipu M. Ant. Stajnerovi "Dneska by to šlo…" Srdečně zveme!
  • Velké díky všem, kteří se podílejí na životě farností: těm, kdo chystají květiny; těm, kteří uklízejí kostel a faru; pomáhají při liturgii; doprovázejí nás krásnou hudbou. A všem, kteří jakkoli jinak pomáhají s chodem farností.
  • 29. 11. od 18:30 do 20:00 se bude konat 1. večer modliteb mužů v Rokytnici na faře po večerní mši svaté.
  • 7. 12. se bude konat na faře v Klášterci první večer s Papežem Františkem – viz plakátek u kostela.