Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Pravidelné bohoslužby

Na této stránce naleznete pravidelný pořad bohoslužeb, který se může v jednotlivých týdnech mírně lišit. Aktuální pořad bohoslužeb naleznete v Nedělních ohláškách.

Den Kunvald
v Čechách
Klášterec
nad Orlicí
České
Petrovice
Pastviny
– Vitanov
Rokytnice
v Orlických horách
Pěčín Říčky
Neděle 7:30 10:30 9:00
Pondělí 17:00
Úterý
Středa 18:00 *
Čtvrtek 16:00
Pátek 17:00
Sobota 7:00 @

Bohoslužby s tučně uvedeným časem jsou s nedělní platností.
@ – 1. týden v měsíci
* – v době platnosti zimního času je mše svatá o hodinu dříve

Modlitba posvátného růžence – před každou mší svatou.

Eucharistická adorace – první pátek v měsíci po mši svaté (litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a svátostné požehnání); v měsíci červnu po každé mši svaté. V neděli po prvním pátku v mesíci je mše svatá zakončena svátosným požehnáním. Na první pátek v měsíci se koná v Klášterci celonoční adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní za záchranu naší země, Evropy a světa. Podrobnosti zde. Příležitost k adoraci je obvykle také v pondělí přede mší svatou v Kunvaldu (od 16:15).

Pobožnost křížové cesty – v postní době před každou mší svatou.

Májová pobožnost – v měsíci květnu po mši svaté; v Zaječinách probíhají májové pobožnosti o květnových sobotách.

Příležitostné bohoslužby

Dolní Kunvald (kaple Narození Panny Marie) – poutní mše svatá v pondělí po 8. září

Zaječiny (kaple Panny Marie Růžencové) – dvakrát ročně podle ohlášení (květen, říjen)
                                                                              – májové pobožnosti v květnové soboty

Kunačice (kaple u Hladové Vody) – dvakrát ročně podle ohlášení (květen, říjen)

V ostatích kaplích se bohoslužby nekonají (Bubnov, Kunačice).