Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Pravidelné bohoslužby

Na této stránce naleznete pravidelný pořad bohoslužeb, který se může v jednotlivých týdnech mírně lišit. Aktuální pořad bohoslužeb naleznete v Nedělních ohláškách.

Den Kunvald Klášterec České
Petrovice
Pastviny
Vitanov
Rokytnice Pěčín Říčky Souvlastní
Neděle 9:30 8:00 17:00 # 11:00
Pondělí
Úterý 17:30 *
Středa 17:00 &
Čtvrtek 18:00 16:00
Pátek 18:00 16:30
Sobota 7:00 @ 17:00 L 16:00 S

Bohoslužby s tučně uvedeným časem jsou s nedělní platností.
* – v kapli na faře
@ – sobota po 1. pátku v měsíci
# – poslední neděle v měsíci
& – v letním čase o hodinu později
L – lichý týden, v letním čase o hodinu později
S – sudý týden, v letním čase o dvě hodiny později

Modlitba posvátného růžence – před každou mší svatou.

Eucharistická adorace – první pátek v měsíci v Klášterci po mši svaté (litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a svátostné požehnání); v měsíci červnu po každé mši svaté. Na první pátek v měsíci se koná v Klášterci celonoční adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní za záchranu naší země, Evropy a světa. Podrobnosti zde. Příležitost k adoraci je také v úterý po mši svaté v kapli na faře v Rokytnici (do 20:00).

Pobožnost křížové cesty – v postní době před každou mší svatou.

Májová pobožnost – v měsíci květnu po mši svaté; v Zaječinách probíhají májové pobožnosti o květnových sobotách.

Příležitostné bohoslužby

Dolní Kunvald (kaple Narození Panny Marie) – poutní mše svatá ve čtvrtek po 8. září

Zaječiny (kaple Panny Marie Růžencové) – dvakrát ročně podle ohlášení (květen, říjen)
                                                                              – májové pobožnosti v květnové soboty

Kunačice (kaple u Hladové Vody) – dvakrát ročně podle ohlášení (květen, říjen)

V ostatích kaplích se bohoslužby nekonají (Bubnov, Kunačice).