Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Duchovní slovo

Na této stránce bychom chtěli uveřejňovat podnětné promluvy, které mohou čtenáře oslovit a které zazněly v kunvaldském kostele nebo jsou adresované farníkům. Některé jsou formou textového přepisu, jiné jako autentická nahrávka.


Stav nouze a omezení bohoslužeb 2020
Nedělní promluvy – P. Mirosław Piotr Fąs MSF

Vzhledem k tomu, že jsou z důvodu stavu nouze a epidemii koronaviru omezeny počty účastníků bohoslužeb a jejich délka, zveřejňujeme po dohodě s panem farářem nedělní promluvy tímto způsobem, abychom i v této době mohli rozjímat o Božím slovu.

* 15. 3. 2020 – 3. neděle postní (Oculi – kýchavá): liturgické texty, nedělní kázání

* 20. 3. 2020 – 4. neděle postní (Laetare – družebná): liturgické texty, nedělní kázání

* 29. 3. 2020 – 5. neděle postní (Iudica – smrtná): liturgické texty, nedělní kázání
                         – pastýřský list otce biskupa Mons. Jana Vokála

* 5. 4. 2020 – Květná neděle (Palmarum): liturgické texty, nedělní kázání

* 12. 4. 2020 – Boží hod velikonoční: liturgické texty, nedělní kázání

* 13. 4. 2020 – Pondělí velikonoční: liturgické texty, zamyšlení

* 19. 4. 2020 – 2. neděle velikonoční: liturgické texty, nedělní kázání

* 26. 4. 2020 – 3. neděle velikonoční: liturgické texty, nedělní kázání

* 3. 5. 2020 – 4. neděle velikonoční: liturgické texty, nedělní kázání

* 10. 5. 2020 – 5. neděle velikonoční: liturgické texty, nedělní kázání

* 17. 5. 2020 – 6. neděle velikonoční: liturgické texty, nedělní kázání

* 24. 5. 2020 – slavnost Nanebevstoupení Páně: liturgické texty, nedělní kázání

* 31. 5. 2020 – slavnost Seslání Ducha svatého: liturgické texty, nedělní kázání


Dopisy mladým od otce biskupa Mons. Jana Vokála

Logo diecézeRok 2014 byl pro naši Královéhradeckou diecézi rokem jubilejním, neboť jsme si připomínali 350 let od jejího založení. Slavili jsme ho zároveň jako rok povolání. Na Nový rok, dne 1. 1. 2014 byla diecéze zasvěcena Panně Marii. V průběhu roku proběhlo devět poutí na významná místa diecéze (1. 1. Hradec Králové; 26. 4. Libice nad Cidlinou; 10. 5. Litomyšl; 14. 6. Broumov; 6. 7. Chlumek u Luže; 16. 8. Neratov; 13. 9. Želiv; 4. 10. Koclířov; 22. 11. Hradec Králové).

Kromě toho jsme se ve farnostech modlili za naši diecézi – modlitba je uvedena na stránce s modlitbami. Od 13. 11. probíhala modlitební novéna k ukončení jubilea. Samotný jubilejní rok pak byl slavnostně ukončen 22. 11. v 11 h bohoslužbou v katedrále sv. Ducha. Otec biskup Jan vydal k této příležitosti svůj pastýřský vzkaz.

Náš otec biskup Mons. Jan Vokál také psal každý měsíc dopisy mladým, týkající se tématu povolání. Jsou k dispozici na diecézních webových stránkách: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec.